Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > ������������cra ������������flas Sorunlar������������
 
3. şahıslara devredilemez ve ciro edilemez ibaresi geçerli mi?
Ben özel bir şirkette muhasebe departmanında çalışıyorum. Bir müşterimizden vadeli alımları için teminat olarak senet aldık. Müşterimiz senet üzerine 'iş bu senet teminat olarak verilmiş olup 3. şahıslara devredilemez ve ciro edilemez.' diye bir not düşmüş. Üzerine teminat senedidir ve ciro edilemez demesi bizim haklarımız açısından bir kısıtlayıcı unsur mudur? Bankaya tahsile verdiğimiz anda bizim için bir bağlayıcılığı var mıdır? Teşekkürler...
Kimden:Pınar Tarih:21.05.2004
 
YANITLAR
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/21684
K. 2004/26551
T. 23.12.2004

? KAMBİYO SENEDİ ( Salt Teminattır İbaresi Kambiyo Senedini Teminat Senedine Dönüştüremeyeceği )
? ÇEK ÜZERİNDEKİ TEMİNATTIR İBARESİ ( Salt Bu İbare Kambiyo Senedini Teminat Senedine Dönüştüremeyeceği )
? TEMİNAT SENEDİNDE KOŞUL ( Neyin Teminatı Olduğu Ayrıca Açıklanması Gereği - Sadece Çek Üzerindeki Teminattır İbaresinin Çeki Teminat Çeki Haline Getiremeyeceği )
2004/m.68

ÖZET : Salt "Teminattır" ibaresi, kambiyo senedini teminat senedine dönüştürmez.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Takip dayanağı çekte "teminattır" ibaresi mevcut ise de bunun neyin teminatı olduğu ayrıca açıklanmadığı, sadece çek üzerindeki ibarenin çeki teminat çeki haline getiremeyeceğine göre ve çek altındaki imzada inkar edilmeyip borcun bulunmadığı İİK'nın 68. maddesinde belirtilen bir belge ile de ispat edilemediği nazara alınarak itirazın reddi yerine yazılı şekilde takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir
Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:26.05.2008
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100