Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Kat M������������lkiyeti Sorunlar������������
 
Daire içi tadilata engel olabilirmiyiz
Yığma kargir binamızda bir kat maliki bağımsız bölümünde belediye imar müdürlüğünden taşıyıcı olmadığı raporunu aldığı bir iç duvarı yıkarak banyosunu genişletme çalışması içinde. Birçok kat maliki bizler ise, gündemdeki muhtemel Marmara depremi nedeniyle buna karşıyız. Yürütmeyi durdurma kararı aldırabilirmiyiz?
Kimden:turgay Tarih:20.04.2002
 
YANITLAR
634 saylı kat mülkiyeti kanunun sorunuza cevap olabilecek ilgili maddeleri aşağıdadır. Sulh hukuk mahkemesinden dava açarak ihtiyati tedbir talep edebilirsiniz inşaatın durdurulması için. Av.Zafer Taşpınar A) Kat Maliklerinin borçları: I - Genel kural: Madde 18 - Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahat- sız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymak- la, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölüm- lerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden her- hangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır;bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Giderlere ve sigorta, primlerine ait 20 nci madde hükmü saklıdır. II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk: Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. (Değişik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat malikle- rinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve te- sisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Ta- van, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağ- lantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar ver- meyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile ver- diği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. Ek Madde 1 - (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.) Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.
Yanıtlayan:zafer taşpınar | Tarih:20.4.2002
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100