Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > Hukuki Payla������������������������m
 
SSK ve Bağkur Emeklilerinin maaş haczi artık mümkün (01.10.2008 e ertelendi)
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 121. maddesinde yer alan ?Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları ve bu kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez? hükmü gereğince SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarındaki hacizler şikayet üzerine İcra Hakimliğince kaldırılıyordu.
 
5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu?nun 28 maddesinin 16.fıkrası ile yürürlük maddesi değiştirilen, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU?nun (01.06.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 106/1 maddesi gereğince ?506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci, geçici 81 inci, geçici 82 nci ve geçici 87 nci ve geçici 89 uncu maddeleri hariç diğer maddeleri? yürürlükten kaldırılmıştır.?
 
Dolayısı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 121. Maddesi artık yürürlükte değildir.
 
506 sayılı kanunun yerini alan 5510 sayılı kanunda gelir, aylıklar ve sağlanacak yardımların haczedilemeyeceğine ilişkin bir hüküm yoktur.
 
Bu itibarla 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 01.06.2008 tarihinden itibaren İcra İflas Kanunu?nun genel hükümleri gereğince SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının da artık haczedilmesi mümkündür.
 
Nitekim Yargıtay 12. Hukuk Dairesi?nin 18.10.2005 tarih, 2005/14047 Esas, 2005/20178 Karar sayılı kararı da bu yöndedir.
Kimden:Av.Hakan ORHAN Tarih:30.05.2008
 
YANITLAR
5510 sayılı yasanın yürürlüğü sanırım 4.kez değiştirildi.
 
Son olarak 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5754 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 5510 sayılı kanunun yürürlüğü 01.10.2008 tarihine ertelenmiştir.
 
Bu nedenle SSK ve Bağkur Emeklilerinin maaşlarının haczi   01.10.2008 tarihinde mümkün olacaktır.
Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:02.06.2008
Paylaşım için teşekkürler. Güzel bir bilgi.
Yanıtlayan:Hukukçu | Tarih:30.05.2008
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100