Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > ������������mar-������������n������������a-������������stimlak
 
18. Madde Hakkında

1-18. Madde doğrultusunda 20 dönümlük arazimizin içinden 3 tane yol geçecekmiş. Buna itiraz hakkımız var mı ?

2-İtiraz hakkımız yoksa da karşılığında ne alırız ve alacağımız arsa,bağ,tarla herneyse aldıklarını karşılar mı maddi olarak.

3- Son olarakta evimizde bu bağın içinde bulunuyor evimizin durumu ne olur?

 

 

 

 

Kimden:Murat Tarih:11.08.2008
 
YANITLAR

18 MADDE UYGULAMASI NEDİR ?

        İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir. Bu uygulama 3194 sayılı İmar Yasası?nın 18. Maddesinde tanımlandığından olduğundan bu adla tanımlanmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuz beşini geçemez. Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

Temel amacı kadastral parselleri imar parseli haline dönüştürmektir. Bu amaçla ,uygulama yapılacak alan sınırı belirlenir ve bu sınır içinde DOP (düzenleme ortaklık payı) oranı hesaplanır. DOP içine giren kullanımlar yasada tanımlandığı şekli ile yol, meydan, otopark, yeşil alanlar (park, çocuk bahçesi vb. gibi) cami , karakol ile son yapılan düzenlemeyle eğitim alanlarıdır. DOP ,düzenlemeye tabi olan arazi ve arsaların düzenleme öncesindeki yüzölçümlerinin %40'ını geçemez, ve bu %40 lık oran bedelsiz alınabilir. Ancak %40'ın üzerinde bir alan söz konusuysa, bu miktarın kamulaştırılması gerekir. Yukarda saydığım alanların dışında kalan kamu kullanım alanları (Resmi Kurum Alanları, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Sağlık Tesisi Alanları Vb.) KOP (kamu ortaklık payı) olarak adlandırılır ki, bu alanların kullanılması için kamulaştırılması gerekir.

Düzenleme yapılacak alan içindeki DOP oranı ile sizin arsanızdan kesilen DOP oranı aynı olmalıdır. Örneğin DOP oranı %37 ise sizden bu oran kesilmek zorunda.18. madde uygulaması kamu yararına bir işlem olduğu için arazi sahiplerinin onayının alınması gerekmez. Belediye (valilik ) bu konuda yetki sahibidir.

18. madde uygulaması bir imar planı değişikliğidir. Kamu düzenine, kamu yararına, şehircilik ilkelerine, kanuna, parseller arasında eşitliğe v.s. aykırı ise İdare Mahkemesine iptali için dava açılabilir. Daha bir sürü teknik kriteri vardır.

Askı sürelerine, itiraz sürelerine dikkat etmek gerekir.Bir avukata müracaat etmeniz yerinde olur.

Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:12.08.2008
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100